Vereniging
& Bureau

Gelders Genootschap is een vereniging van 53 gemeenten in Gelderland,
3 in Limburg en Oss. Namens de vereniging voert het bureau van het Gelders Genootschap de dagelijkse werkzaamheden uit. Vanaf de start
in 1919 is de verenigingsgedachte altijd een katalysator geweest voor het gemeenschappelijk streven naar omgevingskwaliteit. Gemeenten onderschrijven als lid van de vereniging allemaal hetzelfde doel:
het instandhouden en bevorderen van de schoonheid van stad en land.
Bij deze ideële doelstelling past ook een non-profit opzet.

 

Bestuur Medewerkers

Door uitbreiding van de werkzaamheden hebben we in het verslagjaar twee nieuwe medewerkers aangenomen. Marlieke Damstra, adviseur cultuurhistorie vanaf 1 maart en Engeli Kummeling, adviseur ruimtelijke kwaliteit vanaf 1 september.

In het verslagjaar namen wij na bijna 17 jaar deskundige en betrokken inzet afscheid van Tessa Stahlie-Biersteker zij heeft een nieuwe werkkring gevonden.

 

Bij Gelders Genootschap werkten in 2017 de volgende medewerkers:

1. Dr. S.M. (Simon) van den Bergh, hoofd bedrijfsvoering geograaf/historicus - specialist erfgoed en participatie

2. Ir. M.A. (Martin) van Bleek, restauratie architect - adviseur erfgoed

3. Drs. M.J.S. (Maurice) Bogie, bestuurskundige - beleidsadviseur ruimtelijke kwaliteit

4. Ir. J. (Janos) Boros, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit -hoofd kwaliteit en innovatie

5. E.M. (Eva) ter Braak MA, projectleider herbestemming en transformatie

6. Ir. W. (Wilma) Broer, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit

7. Drs. R.J.A. (Roger) Crols, architectuurhistoricus - adviseur erfgoed - specialist wederopbouw

8. D.M. (Marlieke) Damstra MA, architectuurhistoricus - adviseur erfgoed (vanaf 1 maart)

9.Drs. G.J.M. (Gerard) Derks, planoloog/historisch geograaf - adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

10. F. (Frits) van Dijk, administratief medewerker/huismeester

11. Ir. J.L. (Leo) van Grondelle, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit

12. Ing. A.H. (Maricke) Hiddink M. Arch., architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit

13. Ir. G.J. (Geert Jan)Jonkhout, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit - stadsbouwmeester

14. Ir. A.G.S.M. (Aditi) Kho, adviseur ruimtelijke kwaliteit – landschapsarchitect

15. Ir. R.C.E. (Renée) Koning, directeur

16. Ir. E. (Engeli) Kummeling, stedenbouwkundige - adviseur ruimtelijke kwaliteit (vanaf 18 september)

17. H.J. (Henk) Mulder, boekhouder

18. Ing. B.T.(Boukje) Overbeek, bouwhistoricus - adviseur erfgoed

19. J.N. (Hans) Pietersma Arch. AvB, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit - stadsbouwmeester

20. Ir. L.P.M. (Lucas) Reijmer, architect - adviseur ruimtelijke
kwaliteit - dorpsbouwmeester

21. Ir. M.Y. (Madelinde) Roelofs, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit

22. E. (Ellie) van Schaik, medewerker financiële administratie

23. Ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker, architect - adviseur ruimtelijke kwaliteit (t/m 31 december). Zij heeft een nieuwe werkkring gevonden

24. Ing. C.M.H. (Christel) Steentjes, ervenconsulent - adviseur landschap en ruimtelijke kwaliteit

25. Dr. E.A.C. (Elyze), historisch geograaf - adviseur erfgoed - specialist historische buitenplaatsen

26. Ir. J. (Jan) Wabeke, stedenbouwkundige - adviseur ruimtelijke kwaliteit en landschap - specialist infrastructuur

27. W. (Werner) Weijkamp MA, architectuur- en bouwhistoricus - adviseur erfgoed

28. Dr. J. (Jeroen) Westerman, adviseur erfgoed - Coördinator Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland

29. K.W.T. (Karin) van Zandvoort, bureaumanager

Vereniging 
& Bureau Vereniging 
& Bureau

Het Bestuur kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Daarbij zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: financiën, de organisatievernieuwing ‘Wendbaar Werken’, Statuten van de vereniging, de Erfgoedalliantie, het beleidsplan, Gelders Genootschap 100 jaar en de nieuwe huisstijl.

 

Marije Eleveld, wethouder in Ede verliet ons bestuur door een eervolle benoeming in de provincie Utrecht. Miranda de Vries is benoemd tot burgemeester in Etten Leur en moest haar bestuurszetel opgeven. Beiden waren zeer toegewijde bestuursleden met een eigenstandige inbreng. De Ledenvergadering benoemde Arend van Hout, burgemeester van Westervoort als lid van het bestuur in de vacature die ontstond door het bedanken van Mark Slinkman, die helaas zijn agenda sinds zijn benoeming als burgemeester in de gemeente Berg en Dal niet langer kon combineren. Het bestuur is op zoek gegaan naar vervangers in de regio Rivierenland en de Food Valley regio, die in de eerst volgende ALV worden voorgedragen.

De vergadering stemde in met de verlenging van de termijn van de voorzitter met nog eens drie jaar.

 

Samenstelling Bestuur per 1 januari 2017

• de heer J.J.W. Esmeijer, voorzitter,  oud-gedeputeerde Cultuur Provincie Gelderland

• de heer A.A.J. Baars, burgemeester van Ermelo

• de heer drs. C.F. van Eert, penningmeester, burgemeester van Beuningen

• de heer H.J.G. Gommers, wethouder in Winterswijk

• de heer P.J.J. Lucassen, wethouder Gennep

• de heer mr. M. Slinkman, burgemeester van Groesbeek

• de heer N.T. Stukker, wethouder Apeldoorn

• mevrouw dr. M.W.M. de Vries, burgemeester van Geldermalsen (tot 1 december)

 

Samenstelling Bestuur per 31 december 2017

• de heer J.J.W. Esmeijer, voorzitter, oud-gedeputeerde Cultuur Provincie Gelderland

• de heer A.A.J. Baars, burgemeester Ermelo

• de heer drs. C.F. van Eert, penningmeester, burgemeester Beuningen

• de heer H.J.G. Gommers, wethouder Winterswijk

• de heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort

• de heer P.J.J. Lucassen, wethouder Gennep

• de heer N.T. Stukker, wethouder Apeldoorn

ISO-Kwaliteitsmanagement

In september vorig jaar is onze organisatie ge(her)certificeerd op basis van de nieuwe ISO-norm 9001-2015. Het  belangrijkste verschil met de oude norm (2008) is dat de organisatie laat zien hoe zij met risicobeheersing omgaat. Hoe inzicht te krijgen in behoeften van klanten (context-analyse) en hoe het management stuurt op kwaliteitsbeleid. Dat lijken misschien abstracte normen, maar ze raken direct aan de nieuwe koers van het Gelders Genootschap ‘Wendbaar Werken’ en de lijnen die in het Beleidsplan 2018-2021 zijn uitgezet.

De ISO-certificering blijkt al jaren een prima instrument om te sturen op kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid. De nieuwe norm biedt ook een extra basis voor de uitvoering van het nieuwe beleid in de komende jaren.

Leden

Aalten

Apeldoorn

Arnhem

Barneveld

Bergen

Berg en Dal

Berkelland

Beuningen

Bronckhorst

Brummen

Buren

Culemborg

Doesburg

Doetinchem

Druten

Duiven

Ede

Elburg

Epe

Ermelo

Gennep

Geldermalsen

Harderwijk

Hattem

Heerde

Heumen

Lingewaal

Lingewaard

Lochem

Maasdriel

Montferland

Mook en Middelaar

Neder-Betuwe

Neerijnen

Nijkerk

Nijmegen

Nunspeet

Oldebroek

Oost Gelre

Oss

Oude IJsselstreek

Overbetuwe

Putten

Renkum

Rheden

Rijnwaarden

Rozendaal

Scherpenzeel

Tiel

Voorst

Wageningen

West Maas en Waal

Westervoort

Wijchen

Winterswijk

Zaltbommel

Zevenaar

Zutphen

Vereniging 
& Bureau
"Inzicht in behoeften van klanten en sturen op kwaliteit raakt direct aan de nieuwe koers van Gelders Genootschap"

Ledenvergadering

Vrijdag 30 juni 2017 organiseerde het Gelders Genootschap in Gennep de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Het inhoudelijk deel van de ALV stond in het teken van het thema “Van wie is de openbare ruimte?”.

Bij openbare ruimte gaat het om de ruimte om ons heen. De straat, het plein, de stad, het park, het landschap. Daarmee is het een wezenlijk deel van onze dagelijkse leefomgeving. De zorg voor openbare ruimte raakt ook de kern van de advisering door het Gelders Genootschap.

De invoering van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende zorgplicht voor omgevingskwaliteit, vraagt om nieuwe manieren om hier samen met overheden en burgers aan te werken. Een mooie opgave voor de komende jaren!

Na de inleiding liet een aantal sprekers uit de wereld van wetenschap en omgevingskwaliteit hun licht op het thema schijnen. Dat gebeurde aan de hand van omgevingspsychologie, burgerparticipatie, stadsklimaat en parkbeheer. De excursies in de middag waren gekoppeld aan de thema’s in de ochtend.

Dank aan de gemeente Gennep voor de gastvrijheid!

Vereniging 
& Bureau